Histori Islame

Dy mënyrat se si e shkatërrojnë armiqtë një popull

Armiqtë kur duan të rrënojnë qytetërimin dhe kulturën e një populli ndjekin dy mënyra:1. Shkatërrimin e familjes.2. Shkatërrimin e sistemit arsimor.Për të shkatërruar familjen eleminojnë rolin e gruas si nënë në shtëpi dhe e bëjnë atë të ndjehet krenare me aktivitet jashtë shtëpisë së saj.Për të shkatërruar sistemin arsimor, përgatisin mësues që nuk i kushtojnë […]

Histori Islame

4 premtime madheshtore nga Zoti Madherishem

KATËR PREMTIME MADHËSHTORE NGA ZOTI I BOTËVE! “Nëse jeni falënderues, do t’ua shtojmë (të mirat)”. “Më përkujtoni (përmendni) Mua, që Unë t’ju kujtoj (me çdo gjë që ju nevojitet)”. “M’u lutni Mua, se do t’ju përgjigjem”. “Allahu nuk do t’i ndëshkojë njerëzit, përderisa ata i kërkojnë falje (Atij)”. Referencat:Sure Ibrahim, ajeti 7 Sure Bekare, ajeti […]