Histori Islame

Një veper që do të fusë në Xhenet dhe do të largojë nga zjarri!

Transmetohet nga Ebu Ejub Khalid bin Zejd El Ensarij -Allahu qofte i kenaqur prej tij- se nje burre tha:

“O i derguari i Allahut, me njofto per nje pune qe do te me fute ne Xhennet dhe do me largoje nga zjarri!

I derguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te dhe familjen e tij- i tha:

“Te adhurosh Allahun dhe te mos i besh Atij shoke asgje, te falesh namazin, te japesh zekatin dhe te vazhdosh lidhjet farefisnore”.

Transmeton imam Buhariu dhe Muslimi -Allahu i meshirofte-.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *