Histori Islame

Katër gjëra e sjellin dhe e shtojnë rrizkun:

Katër gjëra e sjellin dhe e shtojnë rrizkun:

1. Falja e namazit të natës.

2. Shpeshtimi i istigfarit kerkimit te faljes.

3. Dhënia e lemoshes.

4. Bërja e dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes.

Katër gjëra e paksojnë rrzikun:

1. Fjetja pas faljes së namazit të sabahut.

2. Lënia e namazit të natës.

3. Përtacia.

4. Mashtrimi.

Suad Shabani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *