Histori Islame

I lumtur është ai që e ka nderuar Allahu

I lumtur është ai që e ka nderuar Allahu të merret me Kuranin Famëlartë, duke e lexuar atë, duke punuar me të dhe duke ua mësuar atë të tjerëve.

Dhe kjo njëherit ishte prej punëve të pejgamberëve të Allahut dhe kryesori prej tyre, i dërguari i fundit, Muhamedi, salallahu alejhi ue selem!

Allahu, xhele ue ala, ka thënë;
” Është e vërtetë se All-llahu u dha dhurataë të madhe besimtarëve, kur ndër ta nga mesi ityre dërgoi të dërguarqë atyre t’u lexojë shpalljen e Tij, t’i pastrojë ata, t’ua mësojë Kuranin dhe sheriatin, edhepse, më parë ata ishin krejtësisht të humbur.”
(Ali Imran; 164)

Dr. Ferid el Ensarij
Suad Shabani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *