Histori Islame

Çka ndodhë nëse dikujt që i ke hyrë në hak dhe i kërkon hallallikun dhe ai nuk ta bën hallall!

Falënderimet janë për Allahun, paqja dhe nderimi i Allahut është për Profetin, familjen e tij, shokët dhe të gjithë besimtarët që pasojnë udhëzimin e tij.

Transmetohet nga Ibn Umeri se Profeti ka thënë: “Është ndërtuar Islami mbi pesë shtylla: mbi dëshminë se nuk ka të adhuruar me të drejtë pos Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, falja e namazit, dhënia e zekatit, agjërimi i Ramazanit dhe vizita e Qabes për kë ka mundësi”.
Çka Nëse dikujt që i ke hyrë në hak dhe i kërkon hallallikun dhe ai nuk ta bën hallall!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *