Histori Islame

A është haram bartja e hajmalive dhe gurëve të kaltër për mësysh?

A është e vërtetë kjo dhe a ka bazë në Islam? Gjithashtu desha t’ju pyes se a është haram bartja e atyre syve të vegjël të kaltër dhe hajmalive të zeza me gjasë për të mos i marrë mësysh foshnjat?

Përgjigjja:

Bartja e gurësve të kaltër apo hajmalive, për t’i mbrojtur fëmijët nga mësyshi, jo vetëm se nuk ka bazë, por madje është haram dhe është mbështetje jo në Allahun, që nënkupton se veprimi i tillë çon deri në mëkatin më të madh të mundshëm shirkun. Prandaj duhet hequr dorë nga besëtytnitë dhe duhet qasur besimit të drejtë. Mbrojtja më e mirë nga mësyshi është t’i lexohen fëmijës suret “El-Felek” dhe “En-Nas”.
Allahu e di më së miri!

Allahu thotë: “Nëse Allahu të g’odet me ndonjë të keqe, s’ka kush që ta largojë atë veç Tij.” (En’am: 17).Muhamedi alejhi selam thotë: “Kush vë hajmali (nuska) ka bërë sh\irk.” (Transmeton Ahmedi. Hadithi është sahih.).

Allahu na ruajt nga bestitnit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *