Histori Islame

Kush nuk ka fëmijë le ta lus Allahun me lutjen e Zekerijës alejhiselam..?!

Me provë është vërtetuar se njerëz të …cilët edhe kur Mjekësia ka thënë fjalën e fundit se më nuk mundë të lindin fëmije nëse luten në namazet nafile në sexhde 40 here:

” Me provë është vërtetuar se njerëz të …cilët edhe kur Mjekësia ka thënë fjalën e fundit se më nuk mundë të lindin fëmije nëse luten në namazet nafile në sexhde 40 here:
Lutja e Zekerijas (alejhi selam): ” Rabbi la tedhernij ferden we ente khajrul warithiine”.

O Zoti im, mos më le të vetmuar, e Ti je trashëgimtari më i mirë”.

(Enbija, 89)

– me shpresën se Zoti do tju jape fëmije, do tju japë Zoti, unë di 16 raste të tilla ” – thote Shejh Salih el Megamisi.

Vërejtje: Thuani këtë lutje sa më shumë qe të mundeni deri në arritjen e shtatezanise, edhe më shumë se 40 herë. Theksojmë kjo ështe treguar e sukseshme me praktikë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *