Histori Islame

E rëndësishme është jo vetëm të mbledhësh libra, por t’i studiosh e t’i

përvetësosh ato.
59. Ai që i mohon të drejtat tjetrit, fundin e ka të keq.
60. Hijeja e zemërbardhit është e gjërë.
61. Hieja e zemërligut është e shtrembër.
62. Ai që nxehet për një gjë, është më i keq se ai që nxehet për mungesë të ujit.
63. Hieja e mbretit (të drejtë) për nënshtetasit e tij është si kujdesi i Perëndisë.
64. I zgjatet hidhërimi atij që humb shpresën.
65. I zgjatet jeta atij që e shkurton mundimin.
66. Dorështërnguari (kopraci) e ka të ngushtë zemrën.
67. I lumtur është ai që s’lakmon shumë.
68. Lum ai që shikon turpin e vet e s’vështron të botës, dhe lum ai që rri në shtëpi
të vet dhe ha bukën e vet, i falet Zotit, qan për hallet e veta dhe kështu, duke u
marrë me punët e veta, edhe bota shpëton prej tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *