Histori Islame

7 persona do të jenë nën Hijen e Allahut

Transmetohet prej Ebu Hurejres -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se pejgamberi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- ka thënë:
“7 persona (palë njerëzish) do të jenë nën Hijen e Allahut, ditën që nuk ka hije veç Hijes së Tij:
1- Prijësi i drejtë. 2- I riu që rritet me adhurimin e Allahut.
3- Personi që zemrën e tij e ka të lidhur me xhamitë.
4- Dy persona që u deshën për Hirë të Allahut, i bashkoi dhe i ndau dashuria për Hirë të Tij.
5- Një person të cilin e fton (për të bërë zina, imoralitet) një grua me pozitë dhe e bukur, e ky i thotë: “Unë i frikësohem Allahut!”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *