Histori Islame

Sjellja e mirë me prindërit te lehteson rrugen drejte Xhenetit

Allahu i Madhëruar thotë: “Adhurojeni Allahun, mos i shoqëroni Atij asgjë dhe me prindërit silluni mirë” En-nisa: 36

Profeti alejhi selam ka thënë “I nënçmuar, i nënçmuar”. Thanë: Kush o i Derguari I Allahut? Tha: Ai që i ka të dy prindërit gjallë ose njërin prej tyre të thyer në moshë dhe nuk hyn në Xhenet.”

Muslimi

Nënçmimi është përbuzje për të. Allahu i Madhëruar ka thënë: “Atë që e nënçmon Allahu askush nuk mund ta nderojë.” Haxh: 18

Profeti alejhi selam ka thënë: “ Fëmija nuk mund ta shlyejë prindin e tij vetëm nëse e gjen prindin e tij skllav, e blen dhe e liron atë.

Muslimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *