Histori Islame

Rrëfimi për njeriun të ciIit Allahu i Madheruar ia pIotësoi te gjithe dëshirat

A keni dëgjuar ndonjëherë për Utbe El – Gulam? Imam Edh-Dhehebiu në librin Sijar e’lam En nubela e përshkruan si zahid, të devotshëm dhe të nënshtruar ndaj Allahut.

Sa i përket gjendjes së tij ishte sikur e Hasan El-Basriut. Ka qenë i njohur për atë se qante shpesh, ndërsa kjo ishte për shkak të lutjes e cila iu plotësua. Ai iu lut Allahut të Madhërishëm për tre gjëra – lot të shumtë, zë të bukur dhe nafakë nga nuk e pret. Allahu i pranoi lutjen.

Ishte i njohur për atë se qante shumë lehtë kur gjendej në hallkat e dijes, ndërsa i çonte edhe të tjerët të qajnë për shkak të sinqeritetit të tij dhe zërit të bukur, ndërsa kur kthehej në shtëpi gjente nafakën e nuk e dinte prej nga i vjen.

Në pleqëri përjetoi një goditje në tru dhe u bë një gjysmë invalid. E luste Allahun që gjatë marrjes së abdestit dhe namazit ta liroj nga kjo gjendje. Allahu ia pranonte lutjen dhe gjatë kohës së namazit trupi i tij kthehej në gjendje normale, pra ai merrte abdes dhe falej ndërsa pas kësaj trupi i kthehej në gjendjen e paralizës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *