Histori private

MUND TË MËSOSH TË DASHUROSH VETËM DUKE DASHURUAR

Duhet të vazhdosh ta thyesh zemrën derisa të hapet.

Lëre heshtjen të të çojë në bërthamën e jetës.

Mund të mësosh të dashurosh vetëm duke dashuruar.

Nëse ke shumë, fal prej pasurisë tënde. Nëse ke pak, dhuro prej zemrës.

Nuk kam fe. Feja ime është dashuria. Çdo zemër është tempulli im.

Kur bota të gjunjëzon, je në pozicionin e duhur për t’u lutur.

Ji i çmendur dhe i dehur me dashuri, nëse je shumë i kujdesshëm, dashuria nuk do të të gjejë.

Jo vetëm ata që flasin të njëjtën gjuhë, por edhe ata që ndajnë të njëjtat ndjenja e kuptojnë njëri-tjetrin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *