Histori private

Babai I 16-Vj eçares : Lutuni Të Gjithë Zotit Që Vajza Ime Të Shërohet Dhe Jetojë! U përgjërohem lutuni të gjithë, lutuni Zotit që vajza ime të shpëtojë.

Të pr ekur janë edhe moshat e reja. Vajza 16-vjeçare e Kevin Swearingen, Charlee është in fektuar me C ovid-19. Gj endja e saj shë ndetësore nuk është e mirë.

Të p rekur janë edhe moshat e reja. Vajza 16-v jeçare e Kevin Swearingen, Charlee është in fektuar me C ovid-19. Gj endja e saj shën detësore nuk është e mirë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *