Histori Islame

Lutja (Duaja) me emrin me te madh qe Allahu ju pergjigjet Iutjes

Lutja (Duaja) me emrin me te madh qe Allahu ju pergjigjet Iutjes

Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë, thotë se disa njerëz mendojnë se emri më i madh i Allahut është prej emrave të bukur të Allahut dhe atë e di vetëm ai të cilin e ka veçuar Allahu me keramete (gjëra të jashtëzakonshme) dhe ky pa dyshim se është mendim i gabuar, ngase Allahu i Lartësuar na ka nxitur në njohjen e Emrave dhe Cilësive të Tij dhe ka lavdëruar atë që i mëson, i kupton dhe e lut Atë me lutje adhurimi (ibadeti) dhe lutje kërkimi. Pa dyshim se emri më i madh është prej tyre e Allahu është Bujari, bujaria dhe fisnikëria e Tij janë të paskajshme dhe Ai e do bujarinë nga robërit e Tij dhe bujaria më e madhe e Tij është dhënia mundësi robërve që ta njohin Emrat dhe Cilësitë e Tij të Larta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *