Histori Islame

Këto janë porosite më të fuqishme të librit të shenjtë, Kur’anit famelarte..!?

“Kujto gabimet e tua, përpara se të përmendësh gabimet e të tjerëve”.

“Kështu që mos e humb zemrën tënde. Mos bjer në dëshpërim. Ti do të jesh në krye, nëse je i vërtetë në besim”. Kurani 3:139.

“Ji i duruar. Sigurisht që Allahu i do ata që bëjnë durim”. Kurani 08:46.

“Kështu që kërko për falje tek Zoti yt dhe pendohu tek Ai. Në të vërtetë, Zoti është mëshirëplotë dhe i dashur”. Kurani 11:50.

“Çdokush vepron sipas qëllimeve të tij, dhe Zoti yt është i vetëdijshëm për atë, rruga e të cilit është e drejta”. Kurani 17:84.

“Qëndro i vendosur kundër padrejtësive, edhe nëse kjo gjë rezulton kundër teje”. Kurani 4:135.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *