Histori Islame

Ju lutemi beni share kete – Mesone Kete Lutje Madhështore. Lutja që bëri Profeti Jusuf a.s..!

“Zoti im, ti më dhurove pushtet dhe më mësove komentimin e ëndrrave, ti je ai që u dhe formë qiejve dhe tokës, ti je përkrahësi im në këtë jetë dhe në tjetrën. Më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me të mirët!” (Jusuf : 101)

Dobitë:
1. “Ndërsa të mirat e Zotit tënd përmendi (fol për to)” (Duha : 11)
2. Zoti im, ashtu siç i krijove qiejtë e tokën e kujdesesh për to, kujdesu edhe për mua në këtë botë dhe në botën tjetër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *