Histori Islame

Njeriu më i dashur tek Allahu i Madheruar dhe vepra me e dashur tek Allahu Madheruar..!

Një hadith madhështor, i cili përmbledh identitetin, moralin dhe karakterin e muslimnit të vërtetë!

Profeti ynë i dashur ka thënë:
“Njeriu më i dashur tek Allahu i Madhëruar është ai që është më i dobishmi për njerëzit. Vepra më e dashur tek Allahu i Madhëruar është gëzimi i një muslimani (ta gëzosh atë), apo largimi i një halli të tij, apo larja e një borxhi të tij, apo shuarja e urisë së tij.

Është më e dashur tek unë ecja me një vëlla kur ai ka nevojë sesa të bëj itikaf (qëndrimi në xhami pa dalë nga ajo me qëllimin e adhurimit) në këtë xhami (ka për qëllim xhaminë e vet, pra xhamia e të Dërguarit të Allahut paqja e Tij qoftë mbi të në Medine) për një periudhë një mujore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *