Histori Islame

FAN NOLI PËR PROFETIN MUHAMED (s.a.s.)

FAN NOLI PËR PROFETIN MUHAMED (s.a.s.)

Peshkopi Fan S. Noli njihet edhe për një ese me titull: “Muhamedi”. Kjo vepër e Nolit ka rëndësi për afirmimin që ai i bën personalitetit të Muhamedit (a.s.), duke përforcuar tezat e të tjerëve.

Noli si historian arrin në këtë konkluzion:

“Muhamedit mund t’i atribuohen drejtpërsëdrejti një varg reformash. Këto janë: Monoteizmi, zhdukja e idhujtarisë, heqja e flijimeve njerëzore, heqja e vrasjes së fëmijëve, heqja e feudeve fisnore, heqja e kastave shoqërore në gjirin e Islamit, ndalimi i pijeve alkoolike, kufizimi dhe rregullimi i poligamisë, reforma në të mirë të grave dhe të klasave të ulëta, trajtimi i skllevërve jomyslimanë, vëllazërimi i përgjithshëm përbrenda Islamit pa dallim race dhe ngjyre.”
(Historia Ne Fotografi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *