Histori Islame

Cili është shkaku që disa prej njerëzve e mohojnë Allahun?

Shkaku i mohimit të ekzistencës së Allahut nga ana e disa ateistëve është krahasimi i gabuar që e bëjnë ata.

Disa e mohojnë ekzistimin e Allahut, sepse Ai nuk hakmerret ndaj atyre që e ofendojnë Atë apo të Dërguarit e Tij, e që kjo është dobësi (sipas logjikës së tyre).
Ky gabim është si rezultat i krahasimit të Krijuesit me krijesën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *